1470-490

നിര്യാതനായി

കല്ലാർ മംഗലത്തെ മണ്ടായപ്പുറം മൂസ(76). ഭാര്യ: ഇയ്യാത്തുമ്മു. മക്കൾ: മൊയ്തീൻ കുട്ടി (നെഹൽ ബേക്സ് ), മുസ്തഫ (ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം, മലപ്പുറം), സാഹിറ മരുമക്കൾ: അലി വെട്ടിച്ചിറ ചുങ്കം, ബുഷ്റ, ജംഷിയ

Comments are closed.