1470-490

പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് പദ്ധതി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന “ബേസ് ലോഡ് ” ഉൽപ്പാദന രീതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് MLA സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്

രവി മേലൂർ

ചാലക്കുടി :ചാലക്കുടി പുഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജലസേചന അവസാനിക്കുന്നത് വരെ പെരിങ്ങൽകുത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ 24 മണിക്കൂറും ഒരേതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബേസ് ലോഡ് ഉത്പാദനരീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടിയ്ക്ക് കത്ത് നല്കി.ചാലക്കുടി മേഖലയിലെ പീക്ക് സമയത്തെ അധിക വൈദ്യുതി ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും എം എൽ എ കത്തിൽ നിർദേശിച്ചു.തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ 10 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള്‍ കുടിവെള്ളത്തിനും 20000 ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്ത് ജലസേചനത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സായ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് ക്രമാനുഗതമായി നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി.പെരിങ്ങൽകുത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനു ശേഷം പുറത്തേയ്ക്ക് വിടുന്ന ജലമാണ് തുമ്പൂർമുഴിയിൽ നിന്നുള്ള ജലസേചനത്തിനും, കുടിവെള്ളത്തിനും, മറ്റ് ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കും ലഭ്യമാകുന്നത്. നിലവിൽ പെരിങ്ങൽകുത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും വൈകുന്നേരത്തെ പീക്ക് സമയത്തും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ഉത്പാദനവുമാണ് നടന്നു വരുന്നത്.ഇത് മൂലം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് സമയം ഉയർന്ന നീരൊഴുക്കും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ തീരെ കുറഞ്ഞ നീരൊഴുക്കും എന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. ജലസേചനം ഉൾപ്പടെയുള്ള അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങളെ ഈ വ്യതിയാനം കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. കനാലുകളുടെ അറ്റങ്ങളിൽ ജലം ഒഴുകിയെത്തൊത്ത സ്ഥിതിവിശേഷവും നിലനില്ക്കുന്നു . ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് എം എൽ എ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

Comments are closed.