1470-490

നിര്യാതയായി

പൊന്ന്യം :കുണ്ടുചിറ അനുഗ്രഹിൽ ജാനകി.സി – (80 ) നിര്യാതയായി
ഭർത്താവ് : പരേതനായ സി. കെ. നാണു നായർ
മക്കൾ : സദാനന്ദൻ സി( ഗോവ ), ഇന്ദിര. കെ, രാജൻ. സി(എക്സ് മിലിട്ടറി ),പരേതനായ വിജയകുമാർ
മരുമക്കൾ : രമാദേവി,  ഇന്ദുമതി,പരേതരായ ബാലചന്ദ്രൻ, ബീന

Comments are closed.