1470-490

നിര്യാതരായി

എരഞ്ഞോളി. ചോനാടം പഴയ അധികാരി ഹൌസിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എ എം (67)നിര്യാതരായി. ഭാര്യ: പ്രസന്ന .എൻ. മക്കൾ :അതുൽ. അക്ഷയ്. സഹോദരങ്ങൾ: പ്രതാപൻ, സതീഷ് കുമാർ, ശ്രീലത,അജിത്കുമാർ, ലീന. സംസ്കാരം നാളെ 12.30. പന്തക്കപ്പാറ വാതക സ്മശാനം…..

Comments are closed.