1470-490

ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്ത വാച്ച് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടി. ആമസോൺ 39592 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

തേഞ്ഞിപ്പലം: ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്ത വാച്ചിന് പകരം ലഭിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടി. ആമസോൺ ഉപഭോക്താവിന് 39592 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ് പുളിക്കൽ സിയാംകണ്ടം സ്വദേ ശിയും പി.ജസീൽ മലപ്പുറം ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ സേവന ദാതാവായ ആമസോണിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. അപര്യാപ്തമായ സേവനത്തിനും, അധാർമിക കച്ചവടത്തിനെതിരെയാണ് ഉപഭോകൃത തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ പരാതി നൽകിയത്. ആമസോൺ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത് വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ലഭിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞപെട്ടിയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പരാതി നൽകിയത്.മൂന്നര വർഷത്തെ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം വാച്ചിൻ്റെ വിലയായ 3495 രൂപയും 9 ശതമാനം പലിശയും, നഷ്ടപരിഹാരമായി 25000 രൂപയും, കോടതി ചിലവായി 10000 രൂപയും ഉപഭോക്താവിന് നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവായത്. മലപ്പുറം ഉപഭോകൃത കമ്മീഷൻ അംഗ ങ്ങളായ കെ. മോഹൻദാസ് പ്രസിഡൻ്റും, പ്രീതി ശിവരാമൻ ,മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ മലപ്പുറം ഉപഭോകൃത കമ്മീഷന്റേതാണ് ഉത്തരവ് പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി അഡ്വ: എ.പി അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജരായി.

Comments are closed.