1470-490

ചരമം


കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ

തലശ്ശേരി : 
കാവുംഭാഗം കാളിയത്താൻ റേഷൻ കടയ്ക്ക് സമീപം ശിവ കൃപയിൽ കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ 68) (റിട്ട: എസ്.ഐ)നിര്യാതനായി
ഭാര്യ പ്രസന്ന (അംഗനവാടി ടീച്ചർ)
മക്കൾ പ്രണിത്ത് ,പ്രണാം
മരുമകൾ  ദീപതി
സഹോദരങ്ങൾ പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ , രാജലക്ഷ്മി,  വിജയലക്ഷ്മി, .പരേതനായ ബാലൻ നമ്പ്യാർ.
സംസ്ക്കാരം നടത്തി.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,518,564Deaths: 525,223