1470-490

നിര്യാതനായി

കതിരൂർ വേറ്റ്മ്മൽ കൊയിറ്റി വീട്ടിൽ പവിത്രൻ  ഇ കെ (58) നിര്യാതനായി.. ഭാര്യ:  ശ്രീമതി, മക്കൾ: ശ്രീബിൻ, ശ്രദ്ധ, ശ്രീജിൻ, മരുമകൻ നികേഷ്.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,518,564Deaths: 525,223