1470-490

നിര്യാതനായി

കുഞ്ഞായൻകുട്ടി കുറുവാളൂർ :മംഗലത്ത് കുഞ്ഞായൻകുട്ടി(73) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ പാത്തേയി മക്കൾ ഹമീദ് റുക്കിയ.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,518,564Deaths: 525,223