1470-490

ഡേക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു

ചുങ്കാൽ NSS കരയോഗം കമ്മറ്റി മെമ്പർ തുരുത്തി പ്പിള്ളി ഹരിദാസിൻ്റെ ഭാര്യ വി.ബിന്ദുവിന് മാനേജമെൻ്റെൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു ചാലക്കുടി നിർമ്മല കോളോ ജ് അധ്യാപികയാണ്

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,518,564Deaths: 525,223