1470-490

എസ്.സി.എസ്.പി / റ്റി.എസ്.പി ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുക . കേരള ദലിത് പാന്തേഴ്സ്

തിരുവനന്തപുരം : ദലിത് ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര പുരോഗ തിയും സാമ്പത്തിക വികാസവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എസ്.സി.എസ്.പി. റ്റി.എസ്.പി ഫണ്ടുകളുടെ ദുർവിനിയോഗവും പാഴാക്കലും തടയുവാൻ എസ്.സി. എസ്.പി. / റ്റി.എസ്.പി . ആക്ട് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊണ്ട് മുൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് മെമ്പർ സി.പി. ജോൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വികസനത്തിന് ഫലപ്രദവും ശാസ്ത്രീയവുമായ കാഴ്ച പാടുകളോ നയങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ പുറകിലേക്ക് തള്ളുന്നതായിഅദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി . ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാനിംഗിലും ഫണ്ട് നീക്കി വെപ്പ് , ചിലവഴിക്കൽ എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . എസ്.സി.എസ്.പി. / റ്റി.എസ്.പി . വിഷയത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് , കർണ്ണാടക , തെ ലുങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.സി.എസ്.പി. റ്റി.എസ്.പി. ആക്ട് കേരളത്തിലും മാതൃകയാക്കണം . ഫണ്ട് 100 ശതമാനം പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വളർച്ചയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ ഈ സംസ്ഥാന ങ്ങൾ മുന്നിലാണ് . തുല്യതയും സാമൂഹ്യ നീതിയും കൈവരിക്കാൻ എസ്.സി.എ സ്.പി. / റ്റി.എസ്.പി . ആക്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ധർണ്ണയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ചെയ്തു കൊണ്ട് കേരള ദലിത് പാന്തേഴ്സ് പ്രസീഡിയം മെമ്പർ കെ . അമ്പുജാ ക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു . പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിയമനങ്ങൾ 100 ശതമാനം എസ്.സി. / എസ്.റ്റി . വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നൽകുക . പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സാമു ദായിക പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പ്രത്യേക ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുക , എയി ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സി.യ്ക്ക് വിടുക , എന്നീ ഡിമാന്റു കൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരള ദലിത് പാന്തേഴ്സ് ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചത് . ജനറൽ സെക്രട്ടറി സതീഷ് പാണ്ടനാട് , അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു . സന്തോഷ് ഇടക്കാട് , അഡ്വ . അനിൽകുമാർ , ബാബു കരുനാഗപ്പള്ളി , അജി കടമ്പനാട് , ബിജു ഇലഞ്ഞിമേൽ , സുനിൽ ധരണി , ജയരാജ് കുന്നൻപാറ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു .

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,108,996Deaths: 452,651