1470-490

അഭിമാന വിജയം

ചാലക്കുടി:മേലൂർ ,കാലടി ആററു പുറത്ത് സുധാകരൻ മകൾ ഏ.എസ്സ്. സുകന്യ(ചാലക്കുടി SH കോൺവന്റ്)+2 പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ A+ നേടി, ഉന്നതവിജയം കരസ്ഥമാക്കി ! സംഘടനകളുടെയും , അദ്ധ്യാപകരുടെയും , പാരൻറ്സിന്റെയും , നാട്ടുകാരുടെയും അനുമോദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി !

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,531,650Deaths: 525,242