1470-490

ഒരക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാതെ കഥയെഴുതാമോ?

ഡെസ്ക്: ഒരു പ്രത്യേക അക്ഷരത്തെ ഒഴിവാക്കി കഥയോ നോവലോ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? എന്നാൽ അത്തരക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത്. ഒരക്ഷരം ഒഴിവാക്കി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ലിപ്പോഗ്രാം

26 അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു അക്ഷരത്തെ, അതും പ്രധാനപ്പെട്ട E എന്ന അക്ഷരത്തെ ഒഴിവാക്കി നോവൽ എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമെന്നേ ആരും പറയൂ.ഏണസ്റ്റ് വിൻസന്റ് റൈറ്റ് എന്ന അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരന്റെ ഗാഡ്‌സ്‌ബൈ (GADSBY) എന്ന നോവലിൽ ആകെ അൻപതിനായിരം വാക്കുകളുണ്ട്.അതിൽ ഒരിടത്തുപോലും E എന്ന അക്ഷരം കണ്ടെത്താൻ ആകില്ല.ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അക്ഷരത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രചനകൾക്കാണ് ലിപ്പോഗ്രാം എന്നു പറയുന്നത്.ലാറ്റിൻ വാക്കായ
ലിപഗ്രാമെറ്റോസിൽ നിന്നാണ് ലിപ്പോഗ്രാം എന്ന വാക്കുണ്ടായത്.നഷ്ടപ്പെട്ട അക്ഷരം (Missing letter) എന്നാണു ഈ വാക്കിന്റെ അർഥം.

ലിപ്പോഗ്രഫി കഠിനമായ പരീക്ഷണമാണ്.
കവിതകളിൽ ലിപ്പോഗ്രഫി കൊണ്ടുവരാൻ താരതമ്യേന എളുപ്പമാണെങ്കിലും നോവലുകൾക്കു ദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാൽ അതത്ര ലളിതമല്ല.
ലിപ്പോഗ്രാമിന്‌ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്.
അതിൽ ഒന്നാണ് ഒരു അക്ഷരത്തെ ഒഴിവാക്കി രചന പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത്.1939 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാഡ്സ്‌ബൈയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു 1969 ൽ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ജോർജ് പെരക് ‘ലാ – ഡിസ്പാരിഷൻ’ എന്ന പേരിൽ ലിപ്പോഗ്രാം പുറത്തിറക്കി.ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ‘എ വോയ്ഡ്’.സ്‌കോട്ടിഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആയ ഗിൽബർട്ട് അഡെയർ ആണ് B എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ നോവൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്തു ഏണസ്റ്റ് വിൻസന്റ്,
അറിയാതെപോലും E എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ തന്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ E എന്ന കീ ഇളക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.ആറുമാസമെടുത്താണ് അദ്ദേഹം നോവൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689