1470-490

കാനായി കോട്ടായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ മകൾ ശാരദ (90) അന്തരിച്ചു

         

ശാരദ

തലശ്ശേരി: പൊന്ന്യം നാലാംമൈൽ വെള്ളുവക്കണ്ടി വീട്ടിൽ പരേതനായ കാനായി കോട്ടായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ മകൾ ശാരദ (90) അന്തരിച്ചു. അവിവാഹിതയാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: സുരേന്ദ്രബാബു, സഹദേവൻ, രാജമണി, പരേതനായ രാജൻ ഡ്രൈവർ.

Comments are closed.