1470-490

നിര്യാതനായി

കോടിയേരി: അനന്തോത്ത് സ്കൂളിന് സമീപം ബൈത്തുൽ നൂറിൽ ബീവി (78] നിര്യാതനായി ഭർത്താവ്: പരേതനായ അഹമ്മദ്
മക്കൾ: സൈനബ, ജമീല, സലിം, പരേതനായ ബഷീർ, നസീർ, ഷമീമ

Comments are closed.