1470-490

തൃശൂരിൽ ഇടതുപക്ഷം

സമയം : 12.15

ചേലക്കര ldf leading

കുന്നംകുളം* ldf leading

ഗുരുവായൂർ ldf leading

മണലൂർ ldf leading

വടക്കാഞ്ചേരി ldf leading

ഒല്ലൂർ ldf leading

തൃശൂർ ബിജെപി leading

നാട്ടിക ldf leading

കയ്പമംഗലം ldf leading

ഇരിങ്ങാലക്കുട ldf leading

പുതുക്കാട് ldf leading

ചാലക്കുടി UDF leading

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ldf leading

Comments are closed.