1470-490

ചരമം

പെരുന്താറ്റിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ.        “സുജിഷാലയം” വീട്ടിൽ കുറിപ്പിച്ചാ 
ങ്കണ്ടി സുരേന്ദ്രൻ (65) അന്തരിച്ചു  ഭാര്യ ധർമ്മജ, മക്കൾ സനോജ്, സിജോയ്, സുജിഷ.   മരുമക്കൾ.. നിതാഷ (വടക്കും ബാട്) രേഷ്മ (ചാവശ്ശേരി) ജയരാജൻ (ഗൾഫ്) സഹോദരങ്ങൾ ദ മ യ ന്തി ( പൊന്ന്യം) ശ്രീധരൻ, രവീന്ദ്രൻ, പ്രകാശൻ, പരേതനായ മോഹനൻ  

Comments are closed.