1470-490

ചരമം

നരിക്കുനി :മഹാരാഷ്ട്ര സാംഗ്ളി സ്വദേശി യായിരുന്ന നരിക്കുനി ചെമ്പക്കുന്ന് അര്‍ച്ചന യില്‍ താമസിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് മാനെ(ഏഷ്യൻ ജ്വല്ലറി നരിക്കുനി) യുടെ മകന്‍ ഭൂഷണ്‍ മാനെ(17) നിരൃാതനായി ,മാതാവ് : അര്‍ച്ചന ,സഹോദരിമാർ: പ്രാജക്ത,അനഘ

Comments are closed.