1470-490

ചരമം

വടക്കേക്കാട്: വാദ്യകലാകാരനായിരുന്ന പരേതനായ കല്ലൂർ ശങ്കരന്റെ ഭാര്യ അമ്മു (76) അന്തരിച്ചു. കൊച്ചന്നൂർ പഴൂർ കുടുംബാംഗമാണ്.മക്കൾ: ബാലകൃഷ്ണൻ (മദ്ദളം കലാകാരൻ ), ബാലചന്ദ്രൻ (നാദം പൂജാ സ്റ്റോഴ്സ് മൂന്നാം കല്ല്) കല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (മാതൃഭൂമി ഗുരുവായൂർ ലേഖകൻ), ബാബുരാജ്, ജയരാജ്, സുരേഷ് കുമാർ ( വാദ്യകലാകാരൻമാർ).മരുമക്കൾ: അനിത, ഉഷ, രജനി (അധ്യാപിക, ഗവ.ജി.എച്ച്.എസ്.മൂക്കുതല ), സവിത, സുജ.

Comments are closed.