1470-490

ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍: കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ് സെന്റർ

ഗുരുവായൂർ: കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായാൽ ആദൃഘട്ടം ചികിത്സാ സൗകര്യം നൽകുന്നതിനായുള്ള കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ് സെന്റർ ആക്കുന്നതിനായി ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍, ശിക്ഷക് സദന്‍ എന്നിവ ജില്ലാ കളക്ടർ ഏറ്റെടുത്തു.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിൽ മുന്നൂറും ശിക്ഷക് സദനിൽ നൂറും കിടക്കകളാണ് ഒരുക്കുക. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരമാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ കളക്ടർ ഏറ്റെടുത്തത്. കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. നഗരസഭ സെക്രട്ടറി കൺവീനറായ കമ്മിറ്റിയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, പൊതു പ്രവർത്തകർ , സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ്.ഷാനവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

Comments are closed.