1470-490

ചരമം


ചേളന്നൂർ എഴേ ആറ് ചെട്ട്യാറമ്പത്ത് പരേതനായ ഇബ്രാഹീം എന്ന വരുടെ ഭാര്യ പാത്തുമ്മ (86) വയസ്സ് നിര്യാതയായി
മക്കൾ .. മുഹമ്മദ്, സുബൈദ , റംലത്ത് പരേതയായ നബീസ
മ രു മ ക്കൾ: ആമിന, അബൂബക്കർ പ്രാലത്ത് ) അബൂബക്കർ (തോപ്പയിൽ) പരേതനായ ആലിക്കുട്ടി
Cont: 984755094 2, 9747 O228 12

Comments are closed.