1470-490

പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ 35-ാം ഡിവിഷനെയും വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5, 7 വാർഡുകളെയും ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിനെയും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 33 ഡിവിഷനുകൾ, നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡ്, പുത്തൻച്ചിറയിലെ 06, 07 വാർഡുകൾ, അന്നമനടയിലെ 07, 08, 17 വാർഡുകൾ, അരിമ്പൂരിലെ 5-ാം വാർഡ്, അതിരപ്പിളളിയിലെ 4-ാം വാർഡ്, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ 35-ാം ഡിവിഷൻ, ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ 27-ാം ഡിവിഷൻ, മുരിയാട് 8, 9, 11, 12, 13, 14 വാർഡുകൾ, കടങ്ങോട് 4, 5 വാർഡുകൾ എന്നിവ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി തുടരും.

Comments are closed.