1470-490

ചരമം


കോട്ടക്കൽ:  ഇന്ത്യ നൂരിലെ കടവണ്ടി ഹംസ (70) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ: ആയമ്മ, മക്കൾ: അബ്ദുറസാഖ് (ജിദ്ദ), സൈനബ, മരുമക്കൾ: ഷാജി പറമ്പിലങ്ങാടി, ഫാതിമത് സുഹ്റ 

Comments are closed.