1470-490

കോൺഗ്രസ്സ് പഠന സഹായം നൽകി.

ഉബൈദ് വാഴയിൽ ടി വി. കൈമാറുന്നു

കുറ്റ്യാടി: പഠനസൗകര്യം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസമായി കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി.
പ്രദേശത്ത് ഓൺലൈൻ
പഠനം മുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവാസി നൽകിയ
ടെലിവിഷൻ ചെറിയ കുമ്പളം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സമ്മാനമായി നൽകിയത്. ചങ്കരോത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉബൈദ് വാഴയിൽ എൻ.സി സത്യന്ന് ടി.വി.കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 29,510,410Deaths: 374,305