1470-490

ചരമം

ചേളന്നൂർ: ചിറക്കുഴി ആനപ്പാറക്കൽ ഭാസ്ക്കരൻ (85) നിര്യാതനായി, ഭാര്യ :- ശ്രീമതി ,
മക്കൾ: ബിന്ദു, ശ്രീഭ,
ഭാശ്രീ,
മരുമക്കൾ: പ്രദീപൻ (മക്കട) സജീവൻ (അത്തോളി), പ്രദീപൻ (ചേളന്നൂർ) ,
Contact: 9847 340 150

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,123,801Deaths: 524,241