1470-490

സുഭിക്ഷ കേരളം: വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സുഭിക്ഷ കേരളം:  പൊന്നാനി നഗരസഭയില്‍ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊന്നാനി നഗരസഭയില്‍  മത്സ്യ കൃഷി വ്യാപനം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബയോഫ്‌ളോക്ക്, വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളത്തില്‍ / പടുതാ കുളത്തില്‍ മത്സ്യകൃഷി, കുളത്തിലെ കരിമീന്‍ കൃഷി തുടങ്ങിയ മത്സ്യകൃഷി വ്യാപന പദ്ധതിയില്‍ അപേക്ഷിക്കാം. കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍/എസ്.സി വനിതകള്‍) ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍ / എസ്.സി), ആട് പ്രജനന യൂനിറ്റ്, കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിതീറ്റ, ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്‌സിഡി തുടങ്ങിയവയാണ് മൃഗ സംരക്ഷണ പദ്ധതികള്‍. അപേക്ഷകള്‍ നഗരസഭ ഓഫീസ്, കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ മുഖേനയും നഗരസഭയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ജൂണ്‍ 22 മുതല്‍ ലഭിക്കും.നഗരസഭയുടെ തനത് പദ്ധതികളായ പൊന്നാര്യന്‍ കൊയ്യും പൊന്നാനി, സമഗ്ര തെങ്ങുകൃഷി വികസനം, ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം, മഴമറ നിര്‍മാണം (ജനറല്‍ ,എസ്.സി), ഹരിതഭവനം, ഫലവൃക്ഷ തൈകളുടെ വിതരണം, ഗ്രീന്‍ റോയല്‍റ്റി, ഗ്രോ ബാഗില്‍ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള്‍, കുരുമുളക് കൃഷി, തരിശുഭൂമിയില്‍ നെല്‍കൃഷി വികസനം, കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി വികസനം, തരിശുഭൂമിയില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ അപേക്ഷാ ഫോറവും നഗരസഭയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,531,650Deaths: 525,242