1470-490

ചരമം

കൊളത്തുപറമ്പ് : 
രാമചന്ദ്രൻ മണ്ണേങ്ങൽ ( 71)

നിര്യാതനായി.
മക്കൾ: രാജീവ് (എ.വി.എസ് കോട്ടക്കൽ),
ജിനേഷ് ( എ.വി.എസ് കോട്ടക്കൽ),
റീജ, ജിത
മരുമക്കൾ: സതീഷ്, സുരേഷ് ,അശ്വതി രാജീവ്, സുനയന ജിനേഷ് . 

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,134,145Deaths: 524,348