1470-490

ഓൺലൈൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം

ഓൺലൈൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,134,145Deaths: 524,348