1470-490

ചരമം


പുലക്കോട് പറക്കുന്നത്ത് മുണ്ടി (88) നിര്യാതയായി. പരേതനായ കരിമ്പൻ ആണ് ഭർത്താവ്. പരേതനായ കുഞ്ജൻ മകനാണ്., ചെറുമകൻ സുനിൽകുമാർ സംസ്കാരം ഇന്ന് (14-6-2020) പാമ്പാടി ഐവർ മഠത്തിൽ

Comments are closed.