1470-490

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


നരിക്കുനി: – കെ എസ് ഇ ബി നരിക്കുനി സെക്ഷന് കീഴിൽ 12/06/2020 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2. മണി വരെ ആരാമ്പ്രം ,പാലോത്ത് പറമ്പത്ത് ,ചോലക്കരത്താഴം ,മഞ്ഞോറമ്മൽ ,കരയത്തിങ്ങൽ ,പുള്ളിക്കോത്ത് ,ആരാമ്പ്രം ലക്ഷം വീട് കോളനി ,കൊട്ടക്കാ വയൽ ,മoത്തും കുഴി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,125,370Deaths: 524,260