1470-490

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് ടി.വി നൽകി

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കെ.പി.വി.യു. (സി.ഐ.ടി.യു) കോട്ടക്കൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് വെന്നിയൂരിന്റെ അമ്മ ജാനകി പുളിക്കൽ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ടെലിവിഷൻ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് &വീഡിയോ ഗ്രാഫേഴ്സ് കോട്ടക്കൽ ഏരിയ കമ്മറ്റി മെമ്പർമാർ ടി.വി ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കു കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി. രാജേഷ് വെന്നിയൂർ, റിയാസ് കോട്ടക്കൽ, രാജീവ്‌ കോട്ടക്കൽ, സുധാകരൻ കോട്ടക്കൽ, ഫവാസ് കോട്ടക്കൽ, ലിനീഷ് ഇരിങ്ങലൂർ, ശിഥിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253