1470-490

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


നരിക്കുനി: – കെ എസ് ഇ ബി നരിക്കുനി സെക്ഷന് കീഴിൽ 8/06/2020 തിങ്കൾ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2. മണി വരെ മടവൂർ സി എം മഖാം ,ഏരത്ത് മുക്ക് ,പറമ്പത്ത് പുറായിൽ ,ഇടനിലാവിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,206,996Deaths: 526,879