1470-490

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

കായക്കൊടി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി.

കുറ്റ്യാടി :- കായക്കൊടി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പഠന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചങ്ങരംകുളം യു.പി.സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
സ്കൂൾ പി.ടി.എ സമ്മാനിച്ച ടി.വി പടിച്ചിൽ വായനശാലയ്ക്ക് നൽകി. കായക്കൊടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ടി അശ്വതി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു .പി .ടി .എ പ്രസിഡണ്ട് റാഫി കണ്ണങ്കൈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.എച്ച്എം നാസർ, ദിനൂപ് സി പി., സി രാജൻ എന്നിവർ സാന്നിധ്യം വഹിച്ചു.
പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ ആവശ്യമായ ദിവസങ്ങളിൽ ചങ്ങരംകുളം യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പoന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണെന്ന് ചങ്ങരംകുളം യു.പി സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞു..

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253