1470-490

കെ.എസ്.യു വൃക്ഷ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

കെ.എസ്. യു.വിന്റെ  63ാം സ്ഥാപകദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മണ്ണിലിറങ്ങാം പച്ച വിരിക്കാം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി 63 വൃക്ഷ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കെ.എസ്.യു.ചൂണ്ടൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃക്ഷ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ആന്റണി വൃക്ഷതൈ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എസ്‌.യു  ചുണ്ടൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് അഡ്വിൻ ഡേവിസ് അധ്യക്ഷനായി.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253