1470-490

ചാലക്കുടിയിൽ വീണ്ടും കൊറോണ

ചാലക്കുടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു കൊറോണ കേസ് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയില്ലെ പതിനാറ് കേസുകളിൽ ഒന്നാണിത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് കാരനാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുവാവിനെ ചാലക്കുടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച കൊറോണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689