1470-490

വൃക്ഷതൈ നടൽ ഉദ്ഘാടനം

എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൃക്ഷതൈ നടൽ ഉദ്ഘാടനം തലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എ കെ രമ്യ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253