1470-490

ജയൻറ്സ് ഗ്രൂപ്പ് പരിസ്ഥിതി വാരാചരണം

കുറ്റ്യാടി : – ജയൻറ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുറ്റ്യാടിയുടെ പരിസ്ഥിതി വാരാചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു.മുതിർന്ന കർഷകൻ കൂരാറേമ്മൽ ബാലൻ വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ജമാൽ കോരങ്കോട്ട്, കെ.ദിനേഷൻ,ജമാൽ പാറക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,268,381Deaths: 527,069