1470-490

പ്ലാന്തണൽ കൂട്ടവുമായി എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ..

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നടുന്നതിനായി കുടുംബാഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ തൈകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കുട്ടികൾ ..

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5 ന് ഹയർ സെക്കന്ററി നാഷണൽ സർവ്വീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്ലാന്തണൽ കൂട്ടം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാവും . ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ വളണ്ടിയർമാർ വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാവിൻ തൈകളാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും ,വീട്ടുവളപ്പിലുമായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് . ജില്ലയിലെ 13900 വളണ്ടിയർ 10 തൈകൾ വീതമാണ് വീട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായി വാഴപ്പോളയിലും , ചിരട്ടയിലും മറ്റും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് .ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പ്ലാവിൻ തൈകളാണ് കുട്ടികൾ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് . ലോക് ഡൗൺ കാലത്തെ കൃയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ജില്ല കോ ഓർഡിനേറ്റർ എസ്. ശ്രീചിത്ത് പറഞ്ഞു . പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ ജൂൺ 5 ന് നിർവ്വഹിക്കും ..

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253