1470-490

കോവിഡ് മിഠായിയുമായി ആയുഷ്

കോവിഡ് കാലത്തെ ആരോഗ്യ വിചാരത്തിനായി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പരിശീലനം ആയുഷ് മിഠായിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി. വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഡോക്ടർമാരും സംഘവും നൽകിയ പരിശീലനത്തിന് ജില്ലയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം. 64 പേർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി.
ഓരോ ബാച്ചിനും ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത്. ഓൺലൈനായി ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായവർക്ക് 14 ദിവസത്തെ മോണിറ്ററിങ് ഏർപ്പെടുത്തും. ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിലൂടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായാണ് മോണിറ്ററിങ് നടത്തുക. പ്രമേഹ പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓൺലൈൻ പരിശീലനം. ഇതിനായി ഒരു ദിവസം അഞ്ചു സെഷനുകൾ ഉണ്ടാകും. രാവിലെ ഏഴു മണിയ്ക്ക് യോഗ, പത്തുമണിക്ക് പ്രമേഹ രോഗികൾ പാലിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, പന്ത്രണ്ടു മണിയ്ക്ക് ഡയറ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയ്ക്ക് പ്രമേഹം എങ്ങനെ തടയാം എന്നത് സംബന്ധിച്ചും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയ്ക്ക് മനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുമായാണ് ക്ലാസ്. ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾക്കായി നാഷ്ണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഓൺലൈൻ പരിശീലനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിനായി 30 പേർ ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

Comments are closed.