1470-490

സ്കൂൾ സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒറ്റ ആപ്പിൽ

ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ* ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയും
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലും* വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് Eduapps.

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arif_arookutty.eduapps

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689