1470-490

കോവിഡ് ബാധിച്ച് കുവൈത്തിൽ മരിച്ചു

മൂപ്പൻ മമ്മൂട്ടി(68)
ബൈതുൽ ഖൈർ
പുല്ല്യോട്‌ വെസ്റ്റ്‌
കതിരൂർ
അഫ്സത്ത്‌(ഭാര്യ)
ഖൈറുന്നീസ
അബ്ദിൾ സാലിഹ്‌
മെഹറുന്നീസ
സിറാജ്‌ എന്നിവർ മക്കൾ

Comments are closed.

x

COVID-19

World
Confirmed: 0Deaths: 0