1470-490

ഇടവേള കൃഷി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു

നഗരസഭയുടെ ഇടവേളക്കൃഷി വിത്ത് വിതരണം നഗരസഭ ചെയർമാൻ കെ.സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കൊയിലാണ്ടി: നഗരസഭയുടെ 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇടവേളകൃഷി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു.നഗരസഭ ചെയർമാൻ കെ.സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എൻ.കെ.ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.നഗരസഭാംഗങ്ങളായ യു.രാജീവൻ, കെ.വിജയൻ, പി.എം.ബിജു, പി.കെ. രാമദാസൻ, കൃഷി ഓഫീസർ ശുഭശ്രീ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,298,864Deaths: 527,206