1470-490

അണുക്കളെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന മാസ്‌ക്

അണുക്കളെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന മാസ്‌ക് വികസിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷകർ. കൊവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കുകളിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്തിയാന സെന്റർ ഫോർ റീജെനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകർ.

സാധാരണ കൊവിഡ് സുരക്ഷക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കുകൾ അണുക്കളെ തടയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മാസ്‌ക്കിന് വൈറസിനെ പൂർണമായും തടയാനാവില്ലെന്നുമാണ് വിവരം. പ്രതിരോധ വാക്‌സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ കൊവിഡിനെ തടയാനുള്ള പുതിയ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇന്തിയാന സെന്റർ ഫോർ റീജെനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഗവേഷകർ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫേസ് മാസ്‌കിൽ ഇലക്ട്രോസ്യൂട്ടിക്കൽ ബാൻഡേജുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. മാസ്‌കിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്ക് കറന്റ് കടത്തിവിട്ട് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കും.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689