1470-490

റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് ഭരണാനുമതി

എലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തീരദേശ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് ഭരണാനുമതി

എലത്തുർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് 5.65 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു.
തലക്കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്:-
1.പുതിയോട്ടിൽ കടവ് റോഡ്:- 212 ലക്ഷം
2 പാവയിൽ ചീർപ്പ് – കറങ്ങോട്ട് താഴം – പൊങ്ങി ലോടിപ്പാറ റോഡ്: 1 കോടി

  1. പുളിക്കൂൽ കടവ് റോഡ് 109 ലക്ഷം
    ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്:
    4 .കാച്ചി റ ബണ്ട് -വാരം പൊയിൽ റോഡ്: 67 ലക്ഷം
    . കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ :-
  2. മാടച്ചാൽ വയൽ റോഡ്- 77.5 ലക്ഷം

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689