1470-490

പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാസ്‌ക് വിതരണം നടത്തി

പുന്നയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ മാസ്‌ക് വിതരണം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബുഷറ കുന്നമ്പത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്തിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് രണ്ടാം വാർഡിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും മാസ്‌ക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. 487 കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്കാണ് മാസ്‌ക്കുകൾ നൽകിയത്. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പ് ചെയർമാന്മാർ പങ്കെടുത്തു.
ഫോട്ടോ അടിക്കുറിപ്പ് : പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാസ്‌ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബുഷറ കുന്നമ്പത്ത്

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,277,711Deaths: 527,098