1470-490

ജെസിബിയുമായി പോയ ലോറിയിടിച്ച് പോസ്റ്റ് പൊട്ടി

എരവന്നൂരിൽ ജെ സി ബി കൊണ്ടുപോവുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മിനിലോറിയിടിച്ച് വൈദ്യുതി തൂൺ തകർത്തപ്പോൾ


നരിക്കുനി: – എര വന്നൂരിൽ ജെ സി ബി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന മിനിലോറിയിടിച്ച് വൈദ്യുതി തൂൺ പൊട്ടുകയും ,വൈദ്യുതി മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു , KL 11 AE 3391 മിനിലോറിയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ചത് ,ഉടൻ തന്നെ നിരക്കുനി കെ എസ് ഇ ബി യിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരെത്തി അപകടം ഒഴിവാക്കി ,

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,268,381Deaths: 527,069