1470-490

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നഷ്ടം ഒരു കോടി

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നഷ്ടം ഒരു കോടി രൂപയായി. ഇന്നലെ മാത്രം 51.77 ലക്ഷം രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസിക്കുണ്ടായ നഷ്ടം. 1432 ബസുകളാണ് ഇന്നലെ സർവീസ് നടത്തിയത്. 3.24 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ ഇന്നലെ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചു. ആകെ കളക്ഷൻ 56.77 ലക്ഷം.

സർവീസ് നടത്തിയ ആദ്യ ദിവസം കെഎസ്ആർടിസിക്കുണ്ടായത് 59 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിനു മുൻപ് തന്നെ കെഎസ്ആർടിസി നേരിട്ടത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണിൽ സർവീസ് മുടങ്ങിയതോടെ നഷ്ടം ഇരട്ടിയായി. എന്നാൽ വീണ്ടും സർവീസ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ നഷ്ടമാണ് കോർപ്പറേഷനുണ്ടായത്. ആദ്യ ഷെഡ്യൂളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭീമമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച 1800 സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് 1319 സർവീസുകളാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു. 59 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ആദ്യ ദിവസമുണ്ടായത്. അന്ന് ആകെ ലഭിച്ച കളക്ഷൻ 35 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,206,996Deaths: 526,879