1470-490

ചരമം

എടപ്പാൾ -ഉദിനിക്കര വിളക്കത്ര വളപ്പിൽ വാസുദേവൻ (55) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ സുനിത, മക്കൾ ആദിത്യ, തൃശാല, അവന്ദിക, ആദിത്യൻ. മരുമകൻ പ്രബിൻ

Comments are closed.