1470-490

കോഴി-230, ബീഫ് – 280, കൂട്ടിയാൽ കർശന നടപടി

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പത്തു ദിവസത്തേക്ക് മാംസ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. കോഴി ഇറച്ചിക്ക് പരമാവധി 230 രൂപയും ബീഫിന് 280 രൂപയുമാണ് പരമാവധി വില. വിപണയിൽ വൻ വില വർധന ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടൽ.

മലപ്പുറത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഇറച്ചിക്ക് അമിതവിലയും വ്യത്യസ്തവിലയും ഈടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വിലനിയന്ത്രിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടി എടുത്തത്.
ബ്രോയിലർ ലൈവ് കോഴിക്ക് ജില്ലയിൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് പരമാവധി 150 രൂപയും ഇറച്ചിക്ക് 230 രൂപയും പോത്ത്, കാള ഇറച്ചിക്ക് പരമാവധി ഒരു കിലോഗ്രാമിന് 280 രൂപയുമായാണ് വില നിശ്ചയിച്ചത്. ജില്ലയിലെ മാംസ വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഴി വരവ് കുറഞ്ഞതും കാലിച്ചന്തകളില്ലാത്തതും കോഴി ഫാമിലേക്കാവശ്യമായ തീറ്റയും മറ്റു വസ്തുക്കളും ലഭിക്കാത്തതുമാണ് വില വർധനവിന് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,298,864Deaths: 527,206