1470-490

ചരമം

കതിരൂർ തരുവണ തെരുവിൽ ചിങ്ങൻ കൃഷ്ണൻ (85) നിര്യാ തനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൂത്തുപറമ്പ് വലിയ വെളിച്ചം ശ്മശാനത്തിൽ. ഭാര്യ ശാന്ത,, മക്കൾ ചിങ്ങൻ വത്സൻ (മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ. )സുധ, (കോടിയേരി co Bank)വത്സല, മരുമക്കൾ T രാഘവൻ (തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമിറ്റി ചെയർമാൻ, ) T പവിത്രൻ
ഉഷ (കതിരൂർ Co bank).

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689