1470-490

കണ്ണ് തുറപ്പിക്കൽ സമരം-തലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച്

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെയുള്ള നീതി നിഷേധ ത്തിനെതിരെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കൽ സമരം തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗംകെ സുധാകരൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡണ്ട്പി. കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗംരൂപേഷ്, ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം ബഷീർ എന്നിവർ

Comments are closed.